Average bus occupancy (peak direction & point)

Lima 138     (2011)  
Mexico City 135     (2013)  
Istanbul 133     (2012)  
Bogota 132     (2016)  
Xiamen 115     (2019)  
Chengdu 111     (2021)  
Dar es Salaam 100     (2017)  
Islamabad 100     (2015)  
Quito 100     (2008)  
Beijing 95     (2021)  
Leon 95     (2013)  
Guangzhou 87     (2019)  
Urumqi 85     (2021)  
Guiyang 79     (2020)  
Amsterdam 78     (2018)  
Johannesburg 71     (2012)  
Changzhou 70     (2021)  
Cali 68     (2013)  
Lianyungang 68     (2020)  
Los Angeles 64     (2013)  
Jinan 63     (2020)  
Wenzhou 63     (2021)  
Bangkok 62     (2018)  
Cape Town 62     (2012)  
Hangzhou 62     (2021)  
Lanzhou 61     (2021)  
Jakarta 59     (2020)  
Yichang 57     (2021)  
Shanghai 55     (2021)  
Yinchuan 55     (2021)  
Wuhan 51     (2020)  
Zhengzhou 49     (2019)  
Zhongshan 44     (2018)  
Nagoya 42     (2013)  
Fuzhou 41     (2021)  
Nanchang 41     (2019)  
Brisbane 38     (2017)  
Hanoi 37     (2017)  
Kuala Lumpur 26     (2019)  
Nanning 17     (2020)  

Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.