Stations away from intersections

  Amsterdam     2018
  Bangkok     2018
  Beijing     2021
  Bogota     2016
  Brisbane     2017
  Cali     2013
  Cape Town     2012
  Changzhou     2021
  Chengdu     2021
  Dar es Salaam     2017
  Fuzhou     2021
  Guangzhou     2019
  Guiyang     2020
  Hangzhou     2021
  Islamabad     2015
  Istanbul     2012
  Jakarta     2020
  Jinan     2020
  Johannesburg     2012
  Kuala Lumpur     2019
  Lanzhou     2021
  Leon     2013
  Lianyungang     2020
  Lima    Though not in city centre area 2011
  Los Angeles     2013
  Mexico City    Though some are near intersections 2013
  Nagoya     2013
  Nanchang     2019
  Nanning     2020
  Nantes     2011
  Paris     2016
  Pune     2015
  Quito     2008
  Shanghai     2021
  Urumqi     2021
  Wenzhou     2021
  Xiamen     2019
  Yichang     2021
  Yinchuan     2021
  Zhengzhou     2019
  Zhongshan     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.