Competitively bid operating contracts

  Bangkok     2018
  Beijing     2021
  Bogota     2016
  Cali     2013
  Changzhou     2021
  Chengdu     2021
  Fuzhou     2021
  Guangzhou     2019
  Guiyang     2020
  Hangzhou     2021
  Islamabad     2015
  Istanbul     2012
  Jakarta     2020
  Jinan     2020
  Kuala Lumpur     2019
  Lanzhou     2021
  Mexico City     2013
  Nagoya     2013
  Nanchang     2019
  Nanning    PPP bid includes operation 2020
  Nantes     2011
  Paris     2016
  Pune     2015
  Wenzhou     2021
  Wuhan     2020
  Xiamen     2019
  Yichang     2021
  Zhengzhou     2019
  Zhongshan     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.